Oppaan KIKE - Kieli sivuaineena: Venäjä 25 op 21-22, 2021-22 tiedotTeksti Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

KIELEN KÄYTTÖ JA KULTTUURI (25 op)

Kielen käyttö ja kulttuuri -opintokokonaisuus on tarkoitettu yliopiston opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet vieraan kielen perusopinnot tai joilla on vastaavat tiedot. Opinnoissa perehdytään kielen rakenteeseen ja sanastoon sekä harjoitellaan suullista ja kirjallista ilmaisua. Lisäksi opiskelijat laajentavat ja syventävät maan ja kulttuurin tuntemusta.

Opintojen tavoitteena on, että kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija pystyy lukemaan oman alan kirjallisuutta ja ilmaisemaan itseään sekä suullisesti että kirjallisesti vieraalla kielellä. Opiskelijalle hahmottuu yleiskuva vieraasta kulttuurista ja historiasta, eilisestä ja tästä päivästä. Opiskelija pystyy analysoimaan ja tekemään vertailuja suomalaisen ja vieraan kulttuurin välillä. Täten kokonaisuus luo pohjan toimimiselle kansainvälistyvässä maailmassa.

Opintokokonaisuus on mahdollista suorittaa kolmessa lukukaudessa. Sitä ei kuitenkaan ole pakko suorittaa kokonaan, vaan yksittäisiäkin kursseja voi valita oman mielenkiinnon mukaan.

XVEN0200 VENÄJÄ: KIELEN KÄYTTÖ JA KULTTUURI (CEFR B2) (25 op)

XVEN0221 Venäjän kertauskurssi (CEFR B1) (2 op)
TVEN0201 Venäjän tekstin ymmärtäminen (CEFR B1) (3 op)
TVEN0206 Projekti- ja verkostointitaito, venäjä (CEFR B1) (2 op)
XVEN0222 Venäjän kuullun ymmärtäminen (CEFR B1) (3 op)
XVEN0224 Venäjän suullinen kielitaito 1 (CEFR B1) (3 op)
XVEN0225 Venäjän kulttuuri ja maantuntemus (5 op)
XVEN0227 Venäjän suullinen kielitaito 2 (CEFR B2) (3 op)
XVEN0228 Venäjän kirjoittaminen (CEFR B1-B2) (4 op)


XVEN0200 VENÄJÄ: KIELEN KÄYTTÖ JA KULTTUURI (CEFR B2) (25 op)

Syyslukukausi 2021
TVEN0201 Venäjän tekstin ymmärtäminen (CEFR B1) (3 op)
XVEN0221 Venäjän kertauskurssi (CEFR B1) (2 op)

Kevätlukukausi 2022
XVEN0222 Venäjän kuullun ymmärtäminen (CEFR B1) (3 op)
XVEN0224 Venäjän suullinen kielitaito 1 (CEFR B1) (3 op)
XVEN0228 Venäjän kirjoittaminen (CEFR B1-B2) (4 op)

Syyslukukausi 2022
TVEN0206 Projekti- ja verkostointitaito, venäjä (CEFR B1) (2 op)
XVEN0227 Venäjän suullinen kielitaito 2 (CEFR B2) (3 op)
XVEN0225 Venäjän kulttuuri ja maantuntemus (5 op)