Oppaan TTK - Kuvataide opetettavana aineena 60 op, 2021-22 tiedotTeksti Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Kuvataide opetettavana aineena 60 op

Kuvataidekasvatuksen perusopinnot 25 op
UTAK0102 Johdatus taiteelliseen ajatteluun ja pajoihin 4 op
UTAK0112 Plastinen sommittelu 4 op
UKUV0210 Värioppi 3 op
UYLE0301 Johdatus visuaaliseen analyysiin 3 op
UKUV0123 Taide- ja ympäristöpedagogiikka 4 op
UKUV0116 Mediakasvatus 3 op
Valitse toinen seuraavista
UTAK0116 Havaintopiirustus 4 op
UTAK0117 Maalaus 4 op

Kuvataidekasvatuksen aineopinnot 35 op
Valitaan 35 op seuraavista
UKUV0108 Kuvamatka 3 op
UKUV0534 Kuvataideopetus II 4 op
UKUV0205 Valokuvauksen työpaja 5 op
UKUV0426 Kokeellinen grafiikka 4 op
UKUV0119 Tila-aika -taide 3 op
UKUV0229 Kuvankäsittely ja animaatio 4 op
UKUV0206 Elokuvakasvatus 5 op
UKUV0427 Sarjakuva ja graafinen suunnittelu 4 op
UYLE0305 Moderni ja nykytaide 5 op
UYLE0343 Esihistorian, antiikin ja keskiajan taide 4 op
UYLE0348 Katsaus Suomen taiteeseen 2 op
UKUV0300 Työpajat 2-4 op

Opinnot on tarkoitettu vain kuvataidekasvatuksen sivuaineeksi valinneille luokanopettajaopiskelijoille. Perusopintoihin haku keväisin, opiskelemaan otetaan enintään 8 opiskelijaa vuosittain. Lisätietoa hausta antaa kasvatustieteiden tiedekunta.

Aineopintoihin erillishaku keväisin. Lisätietoa hausta antaa taiteiden tiedekunta.