Oppaan TTK - Soveltava taide, 2021-22 tiedotTeksti Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

SOVELTAVAN TAITEEN KOULUTUSOHJELMAN SISÄLTÖ
TAITEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP
Yleisopinnot
HOPS0004 Orientoivat opinnot ja HOPS 1 op
UMUO1206 Immateriaalioikeuden perusteet 1 op
KAKA0003 Akateemiset opiskelutaidot 3 op
VAIK0001 Vaikuttaminen Lapin yliopistossa 2-10 op
UYLE0100 Kieli- ja viestintäopinnot 15 op
UPER0012 Opiskeluteknologia 1 op
USUO0001 Tieteellisen kirjoittamisen perusteet 2 op
USUO0002 Puheviestintä 2 op
URUO0010 Ruotsin kirjallinen taito 2op
URUO0011 Ruotsin suullinen taito 2 op
UENG0001 English: Reading Comprehension 3 op
UENG0002 English: Oral Skills 3 op
Muotoilualojen yhteinen opintokokonaisuus:
UMUO1100 Taide, muotoilu ja kulttuuri –opinnot 30 op
UMUO0223 Arktinen taide ja muotoilu 3 op
UYLE0301 Johdatus visuaaliseen analyysiin 3 op
UMUO1207 Muotoilu ajassa ja kulttuurissa 3 op
UMUO0225 Arktinen muotoiluprojekti 6 op
Valitaan vähintään viisi seuraavista kursseista (15 op):
UMUO1105 Visuaalinen ja tekstuaalinen sommittelu 3 op
UMUO1225 Muotoilun asiantuntijuus 3 op
UMUO0204 Yrittäminen luovilla aloilla 3 op
ONEVAL0032 Guide to IPR 3 op
UYLE0347 Johdatus pohjoiseen ja saamen taiteeseen 3 op
UMUO1205 Muotoilukohteiden kulttuurinen tulkinta 3 op
UKIDE001 Kiertotalous ja muotoilu KIDE 5 op
Soveltavan taiteen pääaineopinnot 75 op
USOVE1000 Soveltavan taiteen perusopinnot 25 op
USOVE1001 Soveltavan kuvataiteen perusteet 5 op
USOVE1002 Ympäristötaide 4 op
USOVE1003 Integroitu- ja julkinen taide 4 op
USOVE1004 Yhteisö- ja osallistava taide 4 op
USOVE1005 Tila, aika, paikka 4 op
USOVE1006 Soveltavan taiteen esitys-, tallenne ja julkaisuvälineet 4 op
USOVE2000 Soveltavan taiteen aineopinnot 50 op
UYTY0202 Talvitaide matkailuympäristössä 2 op
UYTY0205 Talvitaide yhteisötaiteena 2 op
UYTY0211 Kaupunkitaidetyöpaja 2 op
UYTY0115 Taide ja ympäristösuunnittelu 2 op
UYTY0116 Sosiaalisesti sitoutunut taide 2 op
USOVE2001 Soveltavan taiteen suunnitteluprosessit 5 op
USOVE2002 Soveltava taide ja kestävä kehitys 5 op
USOVE2003 Soveltava taide ja hyvinvointi 5 op
USOVE2004 Kulttuurin taideperustainen tuotteistaminen
(matkailu) 5 op
USOVE2010 Kandiseminaari ja -tutkielma 10 op
UMUO1200 Yhteiset tutkimusopinnot
UMUO1214 Tieteenfilosofia 3 op
UMUO1212 Tutkimus taidealoilla 3 op
UMUO1213 Metodipaja 4 op
Sivuaineopinnot 60 op
UKUV1700 Kuvataide 25 op (pakollinen)
Muut sivuaineet (vapaasti valittavat) 35 op

TAITEEN MAISTERIN TUTKINTO 120 OP
USOVE3000 Soveltavan taiteen syventävät opinnot 85 op
Pakolliset syventävät opinnot 65 op
UTAAS3001 Taiteen asiantuntija yhteiskunnassa 5 op
MAAD1204 Projektin suunnittelu ja hallinta 5 op
MAAD1205 Soveltavan taiteen projekti 10 op
USOVE3001 Soveltavan taiteen kirjallisuus 3 op
USOVE3002 Soveltavan taiteen portfolio 2 op
USOVE3010 Pro gradu - seminaari ja tutkielma 40 op
Tutkimusopinnot 10 op valitaan seuraavista opinnoista
UMUO4005 Taideperustaiset ja yhteisövetoiset
tutkimusmenetelmät 3 op
UMUO4008 Taideperustainen tutkimus taidekasvatuksessa 3 op
UMUO4012 Tutkimusmetodeja muotoilijoille 3 op
Vapaavalintainen tutkimuskurssi 4 op
Valinnaiset syventävät opinnot 10 op
valitaan seuraavista opinnoista
MAAD1103 Arktinen taide, muotoilu ja innovaatio 5 op
UYTY0117 Sosiaalisesti ja ympäristöpoliittisesti sitoutunut taide 5
op
USOVE3030 Taiteellinen syventävä produktio 5 op
UYTY0212 Soveltava työpaja 2 op–4 op
Sivuaineopinnot 35 op