Oppaan KIKE - Vapaaehtoiset kurssit: Italia 21-22, 2021-22 tiedotTeksti Opetus Tentit Opintojaksot

ITALIAN ALKEIS-, JATKO- JA KULTTUURIKURSSIT

Alkeis- ja jatkokurssit (CEFR A1-A2)

Vapaaehtoiset vieraiden kielten alkeis- ja jatkokurssit 1-4 on tarkoitettu kaikkien tiedekuntien opiskelijoille. Opetuskielenä on joko suomi tai englanti. Kurssit, joiden nimet ovat englanniksi, myös opetetaan englanniksi.

Kurssi 1, esim. XITA0001 Italia 1, lähtee aivan alkeista, eikä opiskelijoilta edellytetä aiempia opintoja kielestä. Aikaisemmin kieltä lukeneet ohjataan sopivan tasoiselle kurssille. Alkeis- ja jatkokursseilla harjoitellaan kielitaidon kaikkia osa-alueita. Pääpaino on kuitenkin fonetiikan ja peruskieliopin rakenteiden opiskelussa sekä suullisen kielitaidon harjaannuttamisessa ja puheen ymmärtämisen harjoittelemisessa. Opiskelija saavuttaa alkeiskursseilla (1-2) vähintään A1-tason ja jatkokursseilla (3-4) vähintään A2-tason eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) kuusiportaisen taitotasoasteikon mukaan (taitotasot A1, A2, B1, B2, C1 ja C2).

Opintojen tavoitteena on nostaa opiskelijoiden aktiivinen ja passiivinen kielitaito riittävän korkealle tasolle, jotta he pystyvät osallistumaan pakollisiin ja valinnaisiin kursseihin sekä hyödyntämään kielitaitoa esim. vaihto-opiskelussa.

XITA0001 Italia 1 (CEFR A1) (4 op)
XITA0002 Italia 2 (CEFR A1) (4 op)
XITA0003 Italia 3 (CEFR A2) (4 op)
XITA0004 Italia 4 (CEFR A2) (4 op)

Kulttuurikurssit
XITA0007 Understanding Italy (3 ECTS)


Syyslukukausi 2021
XITA0001 Italia 1 (CEFR A1) (4 op)
XITA0002 Italia 2 (CEFR A1) (4 op)

Kevätlukukausi 2022
XITA0003 Italia 3 (CEFR A2) (4 op)
XITA0004 Italia 4 (CEFR A2) (4 op)
XITA0007 Understanding Italy (3 ECTS)

Katso myös muut italian kurssit:
TITA0201 Italian tekstin ymmärtäminen (CEFR B1) (3 op)
TITA0206 Projekti- ja verkostointitaito, italia (CEFR B1) (2 op)