Oppaan KIKE - Vapaaehtoiset kurssit: Saksa 21-22, 2021-22 tiedotTeksti Opetus Tentit Opintojaksot

SAKSAN ALKEIS-, JATKO- JA KERTAUSKURSSIT

Alkeis- ja jatkokurssit (CEFR A1-A2)

Vapaaehtoiset vieraiden kielten alkeis- ja jatkokurssit 1-4 on tarkoitettu kaikkien tiedekuntien opiskelijoille. Opetuskielenä on joko suomi tai englanti. Kurssit, joiden nimet ovat englanniksi, myös opetetaan englanniksi.

Kurssi 1, esim. XSAK0001 Saksa 1, lähtee aivan alkeista, eikä opiskelijoilta edellytetä aiempia opintoja kielestä. Aikaisemmin kieltä lukeneet ohjataan sopivan tasoiselle kurssille. Alkeis- ja jatkokursseilla harjoitellaan kielitaidon kaikkia osa-alueita. Pääpaino on kuitenkin fonetiikan ja peruskieliopin rakenteiden opiskelussa sekä suullisen kielitaidon harjaannuttamisessa ja puheen ymmärtämisen harjoittelemisessa. Opiskelija saavuttaa alkeiskursseilla (1-2) vähintään A1-tason ja jatkokursseilla (3-4) vähintään A2-tason eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) kuusiportaisen taitotasoasteikon mukaan (taitotasot A1, A2, B1, B2, C1 ja C2).

Opintojen tavoitteena on nostaa opiskelijoiden aktiivinen ja passiivinen kielitaito riittävän korkealle tasolle, jotta he pystyvät osallistumaan pakollisiin ja valinnaisiin kursseihin sekä hyödyntämään kielitaitoa esim. vaihto-opiskelussa.

XSAK0001 Saksa 1 (CEFR A1) (4 op)
XSAK0002 Saksa 2 (CEFR A1) (4 op)
XSAK0003 Saksa 3 (CEFR A2) (4 op)
XSAK0004 Saksa 4 (CEFR A2) (4 op)

Kertaus- ja kulttuurikurssit
XSAK0221 Saksan kieliopin kertaus (CEFR B1) (3 op)
XICP0233 Understanding the German-speaking countries (3 ECTS) 

Syyslukukausi 2021
XSAK0001 Saksa 1 (CEFR A1) (4 op)
XSAK0002 Saksa 2 (CEFR A1) (4 op)
XSAK0221 Saksan kieliopin kertaus (CEFR B1) (3 op)
XICP0233 Understanding the German-speaking countries (3 ECTS)

Kevätlukukausi 2022
XSAK0003 Saksa 3 (CEFR A2) (4 op)
XSAK0004 Saksa 4 (CEFR A2) (4 op)

Katso myös muut saksan kurssit:
OSAK0710 Oikeudellinen saksa, tekstin ymmärtäminen (CEFR B1) (3 op)
OSAK0711 Oikeudellinen saksa, suullinen taito (CEFR B1) (2 op)
OSAK0810 Syventävä oikeudellinen saksa, kirjoittaminen (CEFR B2) (3 op)
OSAK0811 Syventävä oikeudellinen saksa, suullinen taito (CEFR B2) (3 op)
TSAK0201 Saksan tekstin ymmärtäminen (CEFR B1) (3 op)
TSAK0206 Projekti- ja verkostointitaito, saksa (CEFR B1) (2 op)
XSAK0200 German: Language Use and Culture (CEFR B2) (25 ECTS)
XSAK0300 Oikeudellinen saksa: Kielen käyttö ja kulttuuri (CEFR B2) (25 op)