Oppaan KIKE - Vapaaehtoiset kurssit: Venäjä 21-22, 2021-22 tiedotTeksti Opetus Tentit Opintojaksot

VENÄJÄN ALKEIS-, JATKO-, KERTAUS- JA KULTTUURIKURSSIT

Alkeis- ja jatkokurssit (CEFR A1-A2)

Vapaaehtoiset vieraiden kielten alkeis- ja jatkokurssit 1-4 on tarkoitettu kaikkien tiedekuntien opiskelijoille. Opetuskielenä on joko suomi tai englanti. Kurssit, joiden nimet ovat englanniksi, myös opetetaan englanniksi.

Kurssi 1, esim. XVEN0001 Venäjä 1, lähtee aivan alkeista, eikä opiskelijoilta edellytetä aiempia opintoja kielestä. Aikaisemmin kieltä lukeneet ohjataan sopivan tasoiselle kurssille. Alkeis- ja jatkokursseilla harjoitellaan kielitaidon kaikkia osa-alueita. Pääpaino on kuitenkin fonetiikan ja peruskieliopin rakenteiden opiskelussa sekä suullisen kielitaidon harjaannuttamisessa ja puheen ymmärtämisen harjoittelemisessa. Opiskelija saavuttaa alkeiskursseilla (1-2) vähintään A1-tason ja jatkokursseilla (3-4) vähintään A2-tason eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) kuusiportaisen taitotasoasteikon mukaan (taitotasot A1, A2, B1, B2, C1 ja C2).

Opintojen tavoitteena on nostaa opiskelijoiden aktiivinen ja passiivinen kielitaito riittävän korkealle tasolle, jotta he pystyvät osallistumaan pakollisiin ja valinnaisiin kursseihin sekä hyödyntämään kielitaitoa esim. vaihto-opiskelussa.

XVEN0001 Venäjä 1 (CEFR A1) (4 op)
XVEN0002 Venäjä 2 (CEFR A1) (4 op)
XVEN0003 Venäjä 3 (CEFR A1-A2) (4 op)
XVEN0004 Venäjä 4 (CEFR A2) (4 op)

Kertaus- ja kulttuurikurssit

XVEN0221 Venäjän kertauskurssi (CEFR B1) (2 op)
XVEN0225 Venäjän kulttuuri ja maantuntemus (5 op)
XVEN0009 Russian Culture Club (3 ECTS)


Syyslukukausi 2021

XVEN0001 Venäjä 1 (CEFR A1) (4 op)
XVEN0002 Venäjä 2 (CEFR A1) (4 op)
XVEN0221 Venäjän kertauskurssi (CEFR B1) (2 op)

Kevätlukukausi 2022

XVEN0003 Venäjä 3 (CEFR A1-A2) (4 op)
XVEN0004 Venäjä 4 (CEFR A2) (4 op)

Katso myös muut venäjän kurssit:
OVEN0710 Oikeudellinen venäjä, tekstin ymmärtäminen (CEFR B1) (3 op)
OVEN0711 Oikeudellinen venäjä, suullinen taito (CEFR B1) (2 op)
OVEN0810 Syventävä oikeudellinen venäjä, kirjoittaminen (CEFR B2) (3 op)
OVEN0811 Syventävä oikeudellinen venäjä, suullinen taito (CEFR B2) (3 op)
TVEN0201 Venäjän tekstin ymmärtäminen (CEFR B1) (3 op)
TVEN0206 Projekti- ja verkostointitaito, venäjä (CEFR B1) (2 op)
XVEN0200 Venäjä: Kielen käyttö ja kulttuuri (CEFR B1-B2) (25 op)
XVEN0300 Oikeudellinen venäjä: Kielen käyttö ja kulttuuri (CEFR B2) (25 op)