Oppaan TTK - Community, Art and Environment#, 2021-22 tiedotTeksti Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Yhteisö, taide ja ympäristö -sivuaine

Nykytaiteessa yhteisö- ja paikkasidonnaiset ja dialogiset menetelmät ovat yleistyneet. Ympäristö, taide ja yhteisö -sivuaine antaa valmiuksia niiden käyttöön yhteiskunnan eri sektoreilla. Sivuaine koostuu työpajaopinnoista, opintojen sisältöä koskevista teoriaopinnoista sekä projektiopinnoista, joissa opiskelijoille on mahdollisuus syventää omaa taiteellista ilmaisuaan ympäristöä- ja yhteisötaiteessa sekä osallistua työelämälähtöisiin kehittämishankkeisiin.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

- toimia taiteilijana vuorovaikutteisissa ja yhteistoiminnallissa prosesseissa

- suunnitella ja toteuttaa paikkasidonnaisia taideprojekteja ja - produktioita

- huomioida kestävän kehityksen ulottuvuudet taiteellisessa toi- minnassa

- hyödyntää ympäristö- ja yhteisötaiteen historiaa, teorioita ja ajankohtaisia tutkimuksia

A.  Compulsary courses 10 op

UYTY0107 Introduction to Community, Art and Environment 4 cr

UYTY0108 Community, Art and Environment Project 6 op

 

B.  Optional Art courses 8–10 op

UYTY0106 Space, Time and Place Workshop 3 op

UYTY0202 Winter Art in Community 2 op

UYTY0205 Winter Art for Tourism 2 op

UYTY0206 Environmental Art Workshop 2 op

UYTY0211 Art in a built environment 2 op

UYTY0212 Soveltava työpaja 2 op–4 op

UYTY0115 Art and Environment Design 2 op

UYTY0116 Socially-engaged Art 2 op

 

C.  Optional courses 5–7 op

MAAD1102 Introduction to Arctic Cultures 5 op

UYTY0123 Vapaavalintainen tiedonalapohjainen opinto 2 op

or other suitable courses for example

UKUL1212 Sub-Cultures and Counter-Cultures 3 op

UKUL1108 Northern Cultural History 4 op

UKUL1219 Northern Cultures 3 op