Oppaan KIKE - Vapaaehtoiset viestinnän kurssit 21-22, 2021-22 tiedotTeksti Opetus Tentit Opintojaksot

VAPAAEHTOISET VIESTINNÄN KURSSIT

Vapaaehtoisia viestintäopintoja voivat valita kaikkien tiedekuntien opiskelijat.

Akateemiset tekstitaidot:
XKIR0003 Akateemiset tekstitaidot, itseopiskelukurssi 1 op
XAKA0102 Suunnitelmallista kirjoittamista 2 op
XAKA0103 Tutkimuskirjoittaminen 2 op (valittavissa maisterivaiheessa)

Puheviestintä:
XPUH0012 Äänenkäyttö ja puhetekniikka 2 op (valittavissa kandivaiheessa)
XPUH0015 Näkökulmia vuorovaikutuksen teorioihin 5 op
XTYO0101 Neuvottelu- ja yhteistyötaidot 2 op

Syyslukukausi 2021
XKIR0003 Akateemiset tekstitaidot, itseopiskelukurssi 1 op
XAKA0102 Suunnitelmallista kirjoittamista 2 op
XAKA0103 Tutkimuskirjoittaminen 2 op (valittavissa maisterivaiheessa)
XPUH0012 Äänenkäyttö ja puhetekniikka 2 op (valittavissa kandivaiheessa)
XTYO0101 Neuvottelu- ja yhteistyötaidot 2 op

Kevätlukukausi 2022
XAKA0102 Suunnitelmallista kirjoittamista 2 op
XAKA0103 Tutkimuskirjoittaminen 2 op (valittavissa maisterivaiheessa)