Oppaan KIKE - Language as a Minor: Finnish 25 ECTS 21-22, 2021-22 tiedotTeksti Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

XFIN0200 SUOMI: KIELEN KÄYTTÖ JA KULTTUURI (CEFR B2) (25 op)
(Suomi vieraana kielenä)

Kielen käyttö ja kulttuuri -opintokokonaisuus on tarkoitettu yliopiston, avoimen yliopiston ja ammattikorkeakoulun suomea vieraana kielenä puhuville opiskelijoille ja henkilökunnalle, jotka ovat suorittaneet suomen kielen perusopinnot tai joilla on vastaavat tiedot ja taidot. Kurssit opetetaan suomeksi lukuun ottamatta XFIN0230 Finnish Culture -kurssia, joka luennoidaan englanniksi. Kahdella ensimmäisellä kurssilla (XFIN0221, XFIN0222) apukielenä käytetään tarvittaessa englantia. Opiskelija voi suorittaa joko 25 opintopisteen kokonaisuuden tai yksittäisiä opintojaksoja.

Opinnoissa perehdytään suomen kielen rakenteeseen ja sanastoon ja harjoitellaan tekstinymmärtämisen taitoja sekä suullista ja kirjallista ilmaisua. Lisäksi opiskelijat laajentavat ja syventävät maan ja kulttuurin tuntemusta.

Opintojen tavoitteena on, että kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija pystyy lukemaan oman alansa kirjallisuutta suomen kielellä ja ilmaisemaan itseään suhteellisen sujuvasti sekä suullisesti että kirjallisesti. Opiskelijalle hahmottuu yleiskuva suomalaisesta elämäntavasta, kulttuurista ja historiasta. Opiskelija pystyy analysoimaan ja tekemään vertailuja oman kulttuurinsa ja suomalaisen kulttuurin välillä.


XFIN0200 SUOMI: KIELEN KÄYTTÖ JA KULTTUURI (CEFR B2) (25 op)
(Suomi vieraana kielenä)

XFIN0221 Suomen rakenne- ja tekstikurssi 1 (CEFR B1.1) (3 op)
XFIN0222 Suomen rakenne- ja tekstikurssi 2 (CEFR B1.2) (3 op)
XFIN0223 Suomen suullinen kielitaito 1 (CEFR B1.1) (2 op)
XFIN0224 Suomen suullinen kielitaito 2 (CEFR B1.2) (2 op)
XFIN0225 Suomen kielen tuntemus ja kirjoittaminen (CEFR B2.1) (3 op)
XFIN0226 Suomen kirjakielen rakenteita (CEFR B2.1) (3 op)
XFIN0227 Suomen tekstilajit ja kirjoittaminen (CEFR B2) (3 op)
XFIN0228 Suomen tekstin ymmärtäminen ja keskustelu (CEFR B2) (3 op)
XFIN0230 Finnish Culture (3 op)


XFIN0200 FINNISH: LANGUAGE USE AND CULTURE (CEFR B2) (25 ECTS)

Syyslukukausi 2021
XFIN0221 Suomen rakenne- ja tekstikurssi 1 (CEFR B1.1) (3 op)
XFIN0222 Suomen rakenne- ja tekstikurssi 2 (CEFR B1.2) (3 op)
XFIN0223 Suomen suullinen kielitaito 1 (CEFR B1.1) (2 op)
XFIN0227 Suomen tekstilajit ja kirjoittaminen (CEFR B2) (3 op)
XFIN0228 Suomen tekstin ymmärtäminen ja keskustelu (CEFR B2) (3 op)
XFIN0230 Finnish Culture (3 op)

Kevätlukukausi 2022
XFIN0224 Suomen suullinen kielitaito 2 (CEFR B1.2) (2 op)
XFIN0225 Suomen kielen tuntemus ja kirjoittaminen (CEFR B2.1) (3 op)
XFIN0226 Suomen kirjakielen rakenteita (CEFR B2.1) (3 op)