Oppaan TTK - Kuvataide sivuaineena#, 2021-22 tiedotTeksti Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

KUVATAIDE

Kuvataiteen perus- ja aineopinnot ovat taiteiden tiedekunnan ja muiden tiedekuntien opiskelijoille tarkoitettu sivuaine. Kuvataidekasvatuksen perusopiskelijoilla kuvataiteen perusopinnot 25 op sisältyvät pääaineen opintoihin. Muilla taiteiden tiedekunnan koulutusohjelmien perusopiskelijoilla osa perusopinnoista kuuluu koulutusohjelman pakollisiin opintoihin. He täydentävät kuvataiteen perusopinnot puuttuvilla kursseilla.

Kuvataiteen aineopintoihin valitaan vuosittain 15 opiskelijaa portfolion ja haastattelun perusteella. Aineopintoihin haetaan keväällä, hakuajasta tiedotetaan erikseen opiskelijalistoilla. Yksittäisiä kuvataiteen aineopintojen kursseja on mahdollista suorittaa, mikäli opetusryhmissä on tilaa. Ilmoittautumisessa annetaan kuitenkin etusija sivuainekokonaisuuden suorittajille.

Kurssien suorittaminen avoimen yliopiston opintoryhmissä on mahdollista, jos niissä on tilaa.

Perusopinnoissa perehdytään taiteelliseen ajatteluun sekä tutustutaan kuvataiteen eri menetelmiin.

Aineopintojen tavoitteena on syventää opiskelijan valmiuksia kuvataiteen osa-alueilla ja antaa valmiuksia itsenäiseen taiteelliseen työskentelyyn. Opinnoissa keskitytään valmiuksiin, jotka edistävät taiteellista ja tieteellistä ajattelua ja niiden soveltamista yhteiskunnan eri alueille. Opiskelija syventää tietojaan ja taitojaan kuvataiteen ilmaisussa ja /tai taiteen yhteiskunnallisten merkitysten ymmärtämisessä kuvataiteen syventävissä opinnoissa. Opiskelija perehtyy valitsemansa ilmaisumuodon avulla taiteen tekemisen prosessiin. Opintoihin liittyvä taiteellinen produktio voi olla myös kirjallinen tai käsitteellinen lähestymistapa taiteeseen osana yhteiskuntaa, taiteellinen interventio tai yhteisöllinen prosessi.

 

UKUV1700 Kuvataiteen perusopinnot 25 op

UTAK0102 Johdatus taiteelliseen ajatteluun ja pajoihin 4 op

UYLE0229 Portfolio 1 op

Opiskelija valitsee viisi kurssia seuraavista:

UTAK0112 Plastinen sommittelu 4 op

UTAK0113 Valokuvaus 4 op

UTAK0115 Värioppi 4 op

UTAK0116 Havaintopiirustus 4 op

UTAK0117 Maalaus 4 op

UKUV0426 Kokeellinen grafiikka 4 op

 

UKUV1800 Kuvataiteen aineopinnot 35 op

Aineopintokokonaisuuteen kuuluu kaksi valinnaista työpaja- kurssia, yhteensä 14 op

Opiskelija valitsee kaksi kurssia seuraavista työpajoista. Kaikkia kursseja ei järjestetä joka vuosi.

UKUV0622 Tila ja taide -työpaja 7 op

UKUV0623 Grafiikan työpaja 7 op

UKUV0624 Maalauksen työpaja 7 op

UKUV0625 Piirustuksen työpaja 7 op

UKUV0626 Valokuvauksen työpaja 7 op

UKUV0918 Elävän mallin veistäminen 7 op

UKUV0300 Työpajat 1-12 op

Kaikille yhteiset opinnot 21 op

UKUV0621 Taiteellinen ajattelu ja ilmaisu 16 op

UKUV0915 Ekskursio: Taide ja julkinen tila sekä ajankohtaisia näyttelyitä 2 op

UKUV0931 Estetiikka 3 op