Oppaan TTK - Taidehistoria-sivuaine#, 2021-22 tiedotTeksti Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Korona-aikana ei yleisiä tenttejä järjestetä vaan tenttiminen tapahtuu examissa. 

Toimi näin: 
-kirjaudu examiin (se pitää tehdä vain kerran) 
-sovi tentaattorin kanssa sähköpostitse tentittävät kirjat 
-tentaattori ilmoittaa tenttijän tiedot ja kysymykset kansliaan 
-kanslia vie ne examiin, minkä jälkeen tenttijä varaa tenttiajan 
-vastaukset toimitetaan tentaattorille korjattavaksi ja tentaattori lähettää tulokset kansliaan opintorekisteriin kirjaamista varten

TAIDEHISTORIA

Taidehistorian oppiaineen tutkimus- ja opetusalaan kuuluu koko visuaalinen kulttuuri. Taidehistorian avulla tutustut kuvataiteiden, arkkitehtuurin, taideteollisuuden, muotoilun sekä luonnonmaiseman, rakennetun ympäristön ja muun esinemaailman ilmiöihin sekä lappilaiseen, pohjoiseen ja arktiseen taiteeseen. Taidehistorian opinnot tukevat taideteollisen alan opiskelijoiden ammatillista kehittymistä, tarjoavat ajankohtaisia tutkimuksellisia näkökulmia ja yleissivistävää tietoa sekä syventävät visuaalisen kulttuurin ymmärtämistä.

Taidehistorian opinnot ovat avoimia kaikille yliopistomme opiskelijoille ja voit suorittaa niitä myös Avoimen yliopiston kautta. Voit opiskella taidehistoriasta perus-, aine- ja syventävät sivuaineopinnot, mutta myös yksittäisiä kursseja oman kiinnostuksesi mukaan.

 

UYLE0300 Taidehistorian perusopinnot 25 op

Taidehistorian perusopinnot (myös yksittäiset kurssit) ovat avoimia kaikille Lapin yliopiston opiskelijoille. Opintojen aikana opiskelija tutustuu ensisijaisesti länsimaisen taiteen keskeisiin ilmiöihin, teoksiin ja tyyleihin.

 

UYLE0301 Johdatus visuaaliseen analyysiin 3 op

UYLE0348 Katsaus Suomen taiteeseen 2 op 

UYLE0343 Esihistorian, antiikin ja keskiajan taide 4 op

UYLE0344 Uuden ajan taide 4 op

UYLE0305 Moderni ja nykytaide 5 op

UYLE0327 Moderni muotoilu ja arkkitehtuuri 4 op

UYLE0347 Johdatus pohjoiseen ja saamen taiteeseen 3 op

 

UYLE1300 Taidehistorian aineopinnot 35 op

Taidehistorian aineopintojen suorittamisen edellytyksenä on perusopintojen (25 op) suorittaminen vähintään hyvin tiedoin.

HUOMAA: Yksittäisten kurssien suorittaminen on avointa kaikille Lapin yliopiston opiskelijoille.

Opiskelija syventää tietojaan taidehistorian metodologiasta ja tutkimuksesta sekä harjoittelee taidehistoriallisten tutkimusartikkelien kirjoittamista (16 op). Lisäksi hän perehtyy valitsemiinsa taidehistorian erityisalueisiin (19 op).

 

1.  Taidehistorian kaikille yhteiset opinnot 16 op:

UYLE0339 Visuaalinen tutkimus 3 op

UYLE0342 Muotoilun historian tutkimus 3 op

UYLE0308 Taidehistorian käytäntö 10 op

2.  Taidehistorian valinnaiset erityisalueet 19 op:

UYLE0331 Kuvataide 1900- ja 2000-luvuilla 4-8 op

UYLE0332 Pohjoinen taide 4-8 op

UYLE0333 Arktinen taide 4-8 op

UYLE0345 Saamelainen taide 4-8 op

UYLE0334 Moderni arkkitehtuuri ja sisustustaide 4-8 op

UYLE0312 Graafinen taide 4-8 op

UYLE0335 Taideteollisuus ja muotoilu 4-8 op

UYLE0336 Taideperiodit ja sisustustyylien historia 4-8 op

UYLE0315 Ulkoeurooppalainen taide 4-8 op

UYLE0316 Nainen ja taide 4-8 op

UYLE0317 Taiteen filosofia, psykologia, sosiologia ja taidekasvatus 4-8 op

 

UYLE1600 Taidehistorian syventävät sivuaineopinnot 60 op

Taidehistorian syventävien sivuaineopintojen suorittamisen edellytyksenä on aineopintojen (35 op) suorittaminen vähintään hyvin tiedoin. Lisäksi opiskelija on perehtynyt kahteen kuvataiteen, mediataiteen tai taideteollisen alan tekniikkaan käytännössä.

Opiskelija syventää tietojaan taidehistorian metodologiasta, perehtyy alan tutkimuskirjallisuuteen ja käytäntöön sekä osallistuu vähintään kaksi lukukautta kestävään seminaariin ja tekee itsenäisen tutkielman.

UYLE0320 Taidehistorian menetelmät 10 op

UYLE0321 Taidehistorian käytäntö I 5 op

UYLE0322 Taidehistorian käytäntö II 5 op

UYLE0323 Taidehistorian kirjallisuus 10 op

UYLE0324 Syventävien opintojen seminaari 10 op

UYLE0325 Tutkielma 20 op