Oppaan TTK - Creative Technologies, 2021-22 tiedotTeksti Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

UCREA1000 Creative Technologies -perusopinnot 25 op

Pakolliset sivuainekurssit 15 op

UCREA1001 Johdatus informaatio- ja kommunikaatioteknologian aiheisiin 2 op

UCREA1012 Johdatus ohjelmointiin 4 op

UCREA1013 Johdatus fyysiseen ohjelmointiin 4 op

UCREA1014 Graphical User Interface Design 5 op

 

Valitse seuraavista 10 op:

UCREA1015 Vuorovaikutteiset materiaalit ja digitaalinen kädentaito 5 op

UCREA1006 Vuorovaikutteisten tuotteiden muotoilu 5 op

MUTE3115 Innovatiiviset tekstiilit ja muoti 5 op

AAUD0503 Soveltava multimediailmaisu 5 op

UCREA1007 Advanced topics on creative technologies 5 op