Oppaan TTK - Liikkuvan kuvan perusopinnot, 2021-22 tiedotTeksti Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

AAUD0200 Liikkuvan kuvan perusopinnot 25 op
Liikkuvan kuvan sivuainekokonaisuus antaa opiskelijalle perustaidot liikkuvan kuvan teosten ja tuotantojen toteuttamisessa. Kokonaisuus antaa perustaidot kuvauksen, valaisun, äänitekno- logian ja jälkityön alueilla ja kehittää opiskelijan ilmaisullisia valmiuksia liikkuvan kuvan alueella. Kurssikokonaisuus kehittää opiskelijan tietämystä av-tuotantojen tuotantovaiheista, työkäytänteistä, ammattirooleista ja tuotantoprosesseista. Liikkuvan kuvan sivuaine on tarkoitettu pääasiallisesti audiovisuaalisen mediakulttuurin koulutusohjelman opiskelijoille. Kokonaisuudesta vastaa Timo Haanpää.

AAVM1204 Editointitekniikka 5 op
AAUD0204 Liikkuvan kuvan äänitekniikka 3 op
AAUD0205 Elokuvaus 5 op
AAUD0601 Video - ja elokuvatyön perusteet 5 op
AAUD0604 Leikkaus ja jälkituotanto 4 op
AAUD0414 Tuottaminen ja ohjaaminen 3 op