Oppaan TTK - Multimedian perusopinnot, 2021-22 tiedotTeksti Opetus Tentit Opintojaksot

AAUD0100 Multimedian perusopinnot 25 op
Opinnot antavat valmiudet multimediaaliseen sisällöntuottamiseen erilaisia ympäristöjä varten. Opintojen aikana opiskelija tutustuu digitaalisen ja vuorovaikutteisen suunnittelun perustekniikoihin. Tavoitteena on, että opiskelija oppii hyödyntämään omassa ilmaisussaan erilaisia työvälineitä ja -menetelmiä, sekä kehittää erilaisten digitaalisten medioiden ymmärrystä. Kokonaisuuteen liittyy sekä suunnittelua, ilmaisua että tuottamista tukevia taitoja. Multimedian sivuaine on tarkoitettu pääasiallisesti audiovisuaalisen mediakulttuurin koulutusohjelman opiskelijoille. Kokonaisuudesta vastaavat Tomi Knuutila ja Jari Mikkola.

AAUD0501 Multimediatuotanto 5 op
AAUD0502 Web Design 5 op
AAUD0503 Soveltava multimediailmaisu 5 op
AAVM0505 Äänen kokeelliset muodot 5 op
AAUD0101 Digitaalinen valokuva 5 op