Oppaan TTK - Mediailmaisun aineopinnot, 2021-22 tiedotTeksti Opetus Tentit Opintojaksot

AAUD0800 Mediailmaisun aineopinnot 35 op

Mediailmaisun aineopinnot ovat jatkoa liikkuvan kuvan ja multimedian perusopinnoille. Ne syventävät opiskelijan ilmaisullisia, tuotannollisia ja ohjauksellisia valmiuksia ja syventävät audiovi- suaalista osaamista AV-alan eri osa-alueilla.

AAUD0803 Äänitaide 5 op
AAUD0804 AV-yrityskulttuuri 5 op
AAUD0405 Kokeellinen työpaja 3 op
AAUD0805 Ohjauksen työpaja 4 op
AAUD0223 Liikkuvan kuvan kokeelliset muodot 5 op
AAUD0301 Äänen tilallisuus 5 op
AAUD0504 Animaatiopaja 3 op
AAVM0305 Työharjoittelu 5-15 op