Oppaan TTK - Tekstiilitaiteen perusopinnot 21, 2021-22 tiedotTeksti Opetus Tentit Opintojaksot

Sivuaineessa perehdytään tekstiilitaiteen ja -ilmaisun monipuolisiin mahdollisuuksiin ja ilmenemismuotoihin. Painopiste on opiskelijan taiteellisessa ilmaisussa, sen kehittämisessä ja siihen syventymisessä sekä pintasuunnittelun että tekstiilitaiteen keinoin ja menetelmin. Taiteellista ilmaisua kehitetään ja syvennetään tiedekunnan studioita hyödyntäen. Kokonaisuus koostuu opintojaksoista, joilla keskitytään tekstiilitaiteen kohteisiin ja taiteelliseen prosessiin, suunnittelun teknisiin vaatimuksiin ja luovaan kokeiluun sekä pohditaan erilaisten ilmaisukeinojen merkityksiä. Opintojaksoille ilmoittaudutaan weboodissa, ryhmäkoko max. 16 opiskelijaa. Muodin, tekstiilitaiteen ja materiaalitutkimuksen opiskelijat ovat etusijalla.

 

FTEK3200 Tekstiilitaiteen perusopinnot 25 op

FTEK3201 Johdatus tekstiilitaiteeseen 4 op

FTEK3401 Pintasuunnittelu 5 op

FTEK3202 Kokeileva tekstiili-ilmaisu 6 op

FTEK3203 Tekstiilitaiteen produktiot 10 op