Oppaan KTK - Education - Courses in English 21-22, 2021-22 tiedotTeksti Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Education - Courses in English

Courses for exchange students (LaY)

Opintotarjonta vain vaihto-opiskelijoille
IEDU0001 Early Childhood Education and Care professional experience (6 op) 
IEDU0002 The comparative essay on the ECEC professional experience (4 op)
IEDU0003 Primary school professional experience (6 op) 
IEDU0004 The comparative essay on the primary school professional experience (4 op) 
IEDU0005 Special and Inclusive Education school experience (4 op) 
IEDU0008 Teaching English as a foreign language (EFL) (2 op)
IEDU0011 Finnish System of Education (2 op) 
IEDU0012 English: Observation Period Leading to the Teaching Experience (2 - 4 op) 
IEDU0013 English: Teaching Experience (4 - 8 op) 
IEDU0014 English: The Teaching Experience Reflective Report (TERR) (1 op)  
 
Opintotarjonta vaihto-opiskelijoille ja perusopiskelijoille
LAPE1623 Englannin ja ruotsin kielen pedagogiikka (3 op) 
LAPE1630 Englannin ja ruotsin kielen pedagogiikan projektiosa (1 op) 
LKAS2201 CLIL for primary teachers (3 op) 
MKAS3107 Global Media Education (5 op)  
 
Arctic inclusive education 
AIED0001A Arctic Inclusive Education: Educational Challenges in the Arctic – Education for All (5 op) 
AIED0001BArctic Inclusive Education: Inclusive Education and Pedagogy (2,5 op) 
AIED0001CArctic Inclusive Education: Sámi Presence in Educational Settings (2,5 op) 
 
KAPS0100-1008 Kasvatuspsykologian perusopinnot 
KAPS0102 Ihmisen kehitys ja toimijuus (5 op) 
KAPS0113 Kasvun ja kehityksen kriisiytyminen (5 op) 
KAPS0114 Positiivisen psykologian näkökulmia kasvatuspsykologiaan (5 op) 
KAPS0115 Rakkaus, ihmissuhteet ja sosiaalinen kehitys (5 op) 
KAPS0116 Oppiminen ja oppijan minäkehityksen tukeminen (5 op) 
 
LAER0320-1008 English Language (25 op) 
LAER0341 EFL: Oral communication and speech production (5 op) 
LAER0342 Introduction to Anglosphere studies: language, cultures and societies (5 op) 
LAER0343 TEFL materials as key tools in language learning (5 op)
LAER0344 EFL: Writing for academic and professional purposes (5 op) 
LAER0345 Englannin kielen opetus 1. – 2. luokille (2 op) 
LAER0346 English Didactics Seminar (3 op) 
 
GKAS3000-1008 Globaalikasvatus (25 op) 
GKAS3411 Globalisaation ilmiö & kulttuurinen moninaisuus (7 op) 
GKAS3412 Ihmisoikeudet, globaali eetos sekä uskonnon probleema (6 op) 
GKAS3413 Kansalaiskasvatus, hyvä hallinto & aktiivinen kansalaisuus (7 op)
GKAS3414 Globaalikasvatuksen teoria & tutkimus (5 op)  
 
Gender Studies
WSTU1519 Introduction to Gender Studies (5 op)
WSTU1515 Gender, Society and the Arctic (5 op) 
WSTU1518 Gendered Education (5 op)  
 
UNIPIDin verkko-opinnot
https://www.unipid.fi/students/virtual-studies/

Hilma network for Gender studies:
https://blogs.helsinki.fi/hilma-verkosto/in-english/courses-in-english/