Oppaan KTK - Kasvatusala - sivuaine 21-22, 2021-22 tiedotTeksti Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

KKAS1100S KASVATUSALAN PERUSOPINNOT 25 OP  

KKAS1110 Johdatus kasvatustieteeseen 5 op 

KKAS1112 Kasvatuspsykologian perusteet 5 op  

KKAS1113 Koulutuksen yhteiskunta 5 op  

KKAS1117 Aikuiskasvatus ja mediakasvatus 5 op  

KKAS1118 Oppimisympäristöt ja niiden suunnittelu 5 op   

 

KKAS2100S KASVATUSALAN AINEOPINNOT 45 OP 

Yhteiset sisältöopinnot 25 op  

KKAS2129 Media- ja digitaaliset lukutaidot 4 op

KKAS2130 Yhdenvertaisuus ja erot työelämässä 5 op

KKAS2131 Koulutusjärjestelmät ja -politiikat 5 op   

KKAS2132 Ekologinen ja sosiaalinen kestävyyskasvatus 4 op 

KKAS2133 Kasvatustieteilijä työelämässä 4 op  

XNTU1517 Koulutuksen sukupuolistavat käytännöt 3 op 

Valinnaiset sisältöopinnot 10 op   

AKAS2115 Jatkuvan oppimisen haasteet 5 op 

KKAS2119 Kansainvälistymisopinnot 5-10 op  

KKAS2126 Etäopetus ja vuorovaikutteinen ohjaus 5 op

KKAS2134 Kasvatus- ja koulutusyhteisöjen johtajuus 5 op 

KKAS2135 Projektiosaaminen 5 op 

MKAS2223 Mediakasvatuksen kirjallisuus 5 op

Tutkielmaopinnot 10 op  

KKAS2010 Proseminaari sivuaineopiskelijoille 10 op