Oppaan KIKE - KTK Luokanopettajat 18-19, 2018-19 tiedotTeksti Opetus Tentit Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Tunnistelaskeva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkölaskeva Toiminnot
LENG0002 English: Oral Skills (CEFR B2) 2-3 op  Kielikeskus  
LENG0001 English: Reading Comprehension (CEFR B2) 2-3 op  Kielikeskus  
LSUO0002 Puheviestintä 2 op  Kielikeskus  
LRUO0010 Ruotsin kirjallinen taito (CEFR B1) 1-2 op  Kielikeskus  
LRUO0011 Ruotsin suullinen taito (CEFR B1) 2 op  Kielikeskus  
XAKA0102 Suunnitelmallista kirjoittamista 2 op  Kielikeskus  
LSUO0001 Tieteellisen kirjoittamisen perusteet 2 op  Kielikeskus