Teksti Opetus Tentit Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Tunnistenouseva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkölaskeva Toiminnot
XKIE0200 Kielet ja kulttuurit 25 op  Kielikeskus