Oppaan KTK - Gender Studies 18, 2018-19 tiedotTeksti Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Tunnistelaskeva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkölaskeva Toiminnot
WSTU1500 Gender Studies 25 op  Kasvatustieteiden tiedekunta  
WSTU1513 Gender in History 5 op     
WSTU1514 Gender in the North 5 op     
WSTU1515 Gender in Culture and Society 5 op     
WSTU1518 Gendered Education 5 op     
WSTU1519 Introduction to Gender Studies 5 op