Oppaan KIKE - YTK Tourism Foreign Grad 18-19, 2018-19 tiedotTeksti Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Tunnistelaskeva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkölaskeva Toiminnot
XFIN0003 Finnish for Foreigners 3 (CEFR A2) 3 op  Kielikeskus  
XVAL0000 YTK matkailututkimus, valinnaiset kieli- ja viestintäkurssit 5-6 op  Kielikeskus  
TENG0104 English: Oral and Written Business Communication (CEFR B2) 3 op     
TENG0105 English: Writing (CEFR B2) 3 op     
XRUO0010 Ruotsin suullisen viestinnän kurssi Glädjeprat (CEFR B2) 3 op     
XTYO0101 Neuvottelu- ja yhteistyötaidot 2 op     
XPUH0021 Academic Speech Communication 2 op  Kielikeskus  
TENG0102 English: Oral Skills (CEFR B2) 3 op  Kielikeskus  
XFIN0001 Finnish for Foreigners 1 (CEFR A1) 3 op  Kielikeskus  
XMAT0000 YTM matkailututkimus, maisterivaiheen toinen vieras kieli 5 op  Kielikeskus  
TESP0201 Spanish: Reading Comprehension (CEFR B1) 3 op     
TESP0206 Spanish: Project and Networking Skills (CEFR B1) 2 op     
TRAN0201 French: Reading Comprehension (CEFR B1) 3 op     
TRAN0206 French: Project and Networking Skills (CEFR B1) 2 op     
TSAA0201 Saamen tekstin ymmärtäminen (CEFR B1) 3 op     
TSAA0206 Projekti- ja verkostointitaito, saame (CEFR B1) 2 op     
TSAK0201 German: Reading Comprehension (CEFR B1) 3 op     
TSAK0206 German: Project and Networking Skills (CEFR B1) 2 op     
TVEN0201 Venäjän tekstin ymmärtäminen (CEFR B1) 3 op     
TVEN0206 Projekti- ja verkostointitaito, venäjä (CEFR B1) 2 op     
XENG0005 Academic Writing for International Master's Degree Students (CEFR B2) 3 op  Kielikeskus  
XFIN0004 Finnish for Foreigners 4 (CEFR A2) 3 op  Kielikeskus  
XFIN0002 Finnish for Foreigners 2 (CEFR A1) 3 op  Kielikeskus  
TENG0101 English: Reading Comprehension (CEFR B2) 3 op  Kielikeskus  
XAKA0103 Tutkimuskirjoittaminen 2 op  Kielikeskus