Teksti Opetus Tentit Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Tunnistelaskeva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkölaskeva Toiminnot
VAIK0001 Vaikuttaminen yliopistoyhteisössä 2-10 op  Yhteiskuntatieteiden tiedekunta