Teksti Opetus Tentit Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Tunnistelaskeva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkönouseva Toiminnot
XITA0004 Italian 4 (CEFR A2) 3-4 op  Kielikeskus  
XITA0002 Italian 2 (CEFR A1) 3-4 op  Kielikeskus  
XITA0001 Italian 1 (CEFR A1) 3-4 op  Kielikeskus  
XITA0007 Understanding Italy 3 op  Kielikeskus  
XITA0003 Italian 3 (CEFR A2) 3-4 op  Kielikeskus