Oppaan KTK - TVTO Media ja digitaalinen teknologia opetuksessa ja oppimisessa 18-19, 2018-19 tiedotTeksti Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Tunnistenouseva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkölaskeva Toiminnot
TVTO1000 Media ja digitaalinen teknologia opetuksessa ja oppimisessa 25 op  Kasvatustieteiden tiedekunta  
TVTO0109 Leikillinen oppiminen 3 op     
TVTO0108 Simulaatiopedagogiikka 4 op     
TVTO0107 Teaching and learning through video production 3 op     
TVTO0105 Median ja digitaalisen teknologian opetuskäyttö 4 op     
TVTO0104 Tutkimusseminaari: media ja digitaalinen teknologia opetuksessa ja oppimisessa 4 op     
TVTO0101 Moninaiset verkkokulttuurit yhteiskunnassa 4 op     
LKAS2207 Ohjelmointi monialaisena ongelmanratkaisuna 3 op     
PROJ0101 Johdatus projektityöhön 3 op  Yhteiskuntatieteiden tiedekunta