Teksti Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Tunnistelaskeva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkölaskeva Toiminnot
PROJ0101 Johdatus projektityöhön 2-3 op  Yhteiskuntatieteiden tiedekunta  
TVTO1000 Media ja digitaalinen teknologia opetuksessa ja oppimisessa 25 op  Kasvatustieteiden tiedekunta  
LKAS2207 Ohjelmointi monialaisena ongelmanratkaisuna 3 op    Hae opetus 
TVTO0101 Moninaiset verkkokulttuurit yhteiskunnassa 4 op     
TVTO0104 Tutkimusseminaari: media ja digitaalinen teknologia opetuksessa ja oppimisessa 4 op     
TVTO0105 Median ja digitaalisen teknologian opetuskäyttö 4 op     
TVTO0107 Teaching and learning through video production 3 op     
TVTO0108 Simulaatiopedagogiikka 4 op     
TVTO0109 Leikillinen oppiminen 3 op    Hae opetus