Oppaan Tutkijakoulu - Pohjoiset kulttuurit ja kestävä luonnonvarapolitiikka - tohtoriohjelma, 2019-20 tiedotTeksti Opetus Tentit Opintojaksot

Pohjoiset kulttuurit ja kestävä luonnonvarapolitiikka -tohtoriohjelman taustalla ovat pohjoisen ja arktisen alueen riippuvuus luonnonoloista ja -varoista sekä luonnonvarojen hyödyntämiseen kohdistuva kiinnostus globaalissa taloudessa. Ohjelman keskeisiä teemoja ovat nykyisten ja tulevien sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus ja kestävä kehitys sekä poliittisen ja yhteiskunnallisen päätöksenteon kysymykset.

Ohjelman verkkosivut: www.ulapland.fi/pohjoiset