Oppaan KIKE - TTK Kuvataidekasvatus 20-21, 2020-21 tiedotTeksti Opetus Tentit Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Tunnistelaskeva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkölaskeva Toiminnot
XKIR0004 Asiantuntijan tekstitaidot 2-3 op  Kielikeskus  
UENG0002 English Oral Communication for Academic Purposes (CEFR B2-C1) 3 op  Kielikeskus  
UENG0001 English Reading for Academic Purposes (CEFR B2-C1) 3 op  Kielikeskus  
USUO0002 Puheviestintä 2 op  Kielikeskus  
URUO0010 Ruotsin kirjallinen taito (CEFR B1) 1-2 op  Kielikeskus  
URUO0011 Ruotsin suullinen taito (CEFR B1) 2 op  Kielikeskus  
USUO0001 Tieteellisen kirjoittamisen perusteet 2-3 op  Kielikeskus