Oppaan KIKE - Vapaaehtoiset kurssit: Pohjoissaame 20-21, 2020-21 tiedotTeksti Opetus Tentit Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Tunnistelaskeva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkölaskeva Toiminnot
XPSA0001 Pohjoissaame 1 (CEFR A1) 6 op  Kielikeskus  
XPSA0002 Pohjoissaame 2 (CEFR A2) 7 op  Kielikeskus  
XPSA0007 Saamen kulttuurikurssi 2 op  Kielikeskus