Oppaan KIKE - Vapaaehtoiset viestinnän kurssit 20-21, 2020-21 tiedotTeksti Opetus Tentit Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Tunnistelaskeva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkölaskeva Toiminnot
XKIR0003 Akateemiset tekstitaidot, itseopiskelukurssi 1 op  Kielikeskus Hae opetus 
XTYO0101 Neuvottelu- ja yhteistyötaidot 2 op  Kielikeskus Hae opetus 
XAKA0102 Suunnitelmallista kirjoittamista 2 op  Kielikeskus Hae opetus 
XAKA0103 Tutkimuskirjoittaminen 2 op  Kielikeskus Hae opetus 
XPUH0012 Äänenkäyttö ja puhetekniikka 2 op  Kielikeskus