Oppaan KTK - Liikunta - sivuaine 20-21, 2020-21 tiedotTeksti Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Tunnistelaskeva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkölaskeva Toiminnot
LAER0735 Koululiikunta ja didaktiset sovellukset 18 op  Kasvatustieteiden tiedekunta  
LAER0735-6 Hiihto, harjoitukset 0.5 op     
LAER0735-7 Hiihto- ja lasketteluleiri 1 op     
LAER0735-5 Hiihto, tentti 0.5 op     
LAER0735-9 Luistelu- ja jääpelit, harjoitukset 0.5 op     
LAER0735-8 Luistelu- ja jääpelit, tentti 0.5 op     
LAER0735-27 Maalipelit, harjoitukset 1 op     
LAER0735-17 Muli, harjoitukset 1 op     
LAER0735-18 Muli, tentti 1 op     
LAER0735-2 Oulanka, melonta 1 op     
LAER0735-13 Palloilu, tentti 1 op     
LAER0735-12 Pallottelupelit, harjoitukset 0.5 op     
LAER0735-21 Perusliikunta + yu, harjoitukset 0.5 op     
LAER0735-22 Perusliikunta + yu, tentti 0.5 op     
LAER0735-15 Poltto- ja lyöntipelit, harjoitukset 0.5 op     
LAER0735-14 Poltto- ja lyöntipelit, tentti 0.5 op     
LAER0735-26 Soveltava liikuntakasvatus 0.5 op     
LAER0735-4 Suunnistus, harjoitukset 1 op     
LAER0735-3 Suunnistus, tentti 1 op     
LAER0735-16 Sääntötuntemus, tentti 0.5 op     
LAER0735-1 Vaellus 1 op     
LAER0735-19 Vesiliikunta, harjoitukset 1 op     
LAER0735-20 Vesiliikunta, tentti 1 op     
LAER0735-23 Voimistelu, harjoitukset 1 op     
LAER0735-25 Voimistelu, tentti 0.5 op     
LAER0739 Liikunnan didaktiikka 5 op  Kasvatustieteiden tiedekunta  
LAER0739-3 Jatkuva harjoittelu + oppimispäiväkirja 1 op     
LAER0739-2 Kirjallisuustentti (exam) 2 op     
LAER0739-1 Opetuskokeilu + esseetentti 2 op     
LAER0720 Liikunta 25 op  Kasvatustieteiden tiedekunta  
LAER0738-2 Harjoitustyö 1 op     
LAER0738 Liikunta ja terveys 2 op     
LAER0738-1 Luentotentti 1 op