Oppaan TTK - YTY-sivuaine 11-12, 2011-12 tiedotTeksti Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

UYTY1100 Yhteisö, taide ja ympäristö 25 op  

Opinnot muodostuvat pakollisista (12 op) ja valinnaisista opinnoista (13 op).
Valinnaisissa opinnoissa opiskelija valitsee 7-9 opintopistettä taiteellisen
ilmaisun työpajoista ja 4-6 opintopistettä soveltuvista tiedonalapohjaisista opinnoista.
Opinnot voidaan suorittaa kolmen lukukauden aikana.

A. Pakolliset opintojaksot 12 op
UYTY0102 Tila-aika-paikka -työpaja (5 op)
UYTY0104 Yhteisö, taide ja ympäristö -projekti (7 op)

B. Valinnaiset työpajaopinnot  7 -9 op
UYTY0201 Tulitaidetyöpaja (2 op)
UYTY0202 Lumiveistotyöpaja (2 op)
UYTY0205 Jääveistotyöpaja (2 op)
UYTY0206 Ympäristötaidetyöpaja (2 op)
UYTY0207 Yhteisötaiteen työpaja  (2 op)
UYTY0208 Performanssi ja luova tanssi-ilmaisu (3 op)
UYTY0209 Äänityöpaja (2-3 op)
UYTY0210 Skenografian työpaja (3 op)
UYTY0212 Soveltava työpaja (2 op)
UART1111 Snow and Ice Media Expression (5 op)

C. Valinnaiset tiedonalapohjaiset opinnot 4 - 6 op
Opiskelija valitsee kiinnostuksensa ja tarpeidensa mukaisesti taiteiden tiedekunnan ja
muiden tiedekuntien tarjoamia tiedonalaisia opintoja 4 - 6 opintopisteen verran.

Opintoja voi valita esimerkiksi yhteiskuntatieteiden tiedekunnan hallinnoimasta
Ympäristöopintojen kokonaisuudesta (YYMP-alkuiset kurssit).
Kulttuurihistorian opinnoista tiedonalapohjaisiksi opinnoiksi soveltuvat esimerkiksi:
Ala- ja vastakulttuurit (UKUL1212),
Vähemmistöt ja kulttuurien kohtaaminen (UKUL1213),
Populaarikulttuurin historia (UKUL1109),
Pohjoinen kulttuurihistoria (UKUL1108) ja
Pohjoiset kulttuurit (UKUL1219).
Kuvataiteen opinnoista soveltuvat esimerkiksi:
Taiteen filosofia (UKUV0932) ja
Estetiikka (UKUV0931).
Kursseista niiden sisällöistä ilmoitetaan eri tiedekuntien opinto-oppaissa tai erillisillä ilmoituksilla lukukausittain.
Valinnaisten tiedonalapohjaisten opintojen soveltuvuuden opintokokonaisuuden opinnoiksi hyväksyy kokonaisuudesta vastaava opettaja.

UYTY0121 Ympäristö- ja yhteisötaiteen perusteet (2 op)
UYTY0122 Taide, ympäristö ja estetiikka (3 op)
UYTY0123 Vapaavalintainen tiedonalapohjainen opinto (2 op)