Oppaan TTK - Tekstiili-ilmaisun perusopinnot, 2018-19 tiedotTeksti Opetus Tentit Opintojaksot

Sivuaineessa perehdytään erilaisiin tekstiili-ilmaisun mahdollisuuksiin sisustus- ja tekstiilimuotoilun kontekstissa. Painopiste on opiskelijan taiteellisessa ilmaisussa, sen kehittämisessä ja siihen syventymisessä erityisesti sekä pintasuunnittelun että tekstiilitaiteen keinoin ja menetelmin. Taiteellista ilmaisua kehitetään ja syvennetään tiedekunnan studioita hyödyntäen.

Kokonaisuus koostuu opintojaksoista, joilla keskitytään tekstiili-ilmaisun erilaisiin kohteisiin, suunnittelun teknisiin vaatimuksiin ja luovaan kokeiluun. Kursseihin ilmoittaudutaan weboodissa. Sisustus- ja tekstiilimuotoilun opiskelijat ovat etusijalla.

FTEK3201 Johdatus tekstiili-ilmaisuun 4 op

FTEK3401 Pintasuunnittelu 5 op

FTEK3202 Kokeileva tekstiili-ilmaisu 6 op

FTEK3203 Tekstiilitaiteen produktiot 10 op