Oppaan KTK - Media Education 18-19, 2018-19 tiedotTeksti Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Laajenna Yleisopinnot
Laajenna Perusopinnot
Laajenna Aineopinnot
Laajenna Syventävät opinnot
Pienennä Kieliopinnot
Tunnistelaskeva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkölaskeva Toiminnot
KENG0001 English: Reading Comprehension (CEFR B2) 2-3 op  Kielikeskus  
KENG0002 English: Oral Skills (CEFR B2) 2-3 op  Kielikeskus  
KENG0005 Academic Writing (CEFR B2) 5 op  Kielikeskus  
KRUO0010 Ruotsin kirjallinen taito (CEFR B1) 1-2 op  Kielikeskus  
KRUO0011 Ruotsin suullinen taito (CEFR B1) 2 op  Kielikeskus  
KSUO0001 Tieteellisen kirjoittamisen perusteet 2 op  Kielikeskus  
XPUH0000 Puheviestintä 2 op  Kielikeskus  
XPUH0001 Puheviestintä 2 op     
XPUH0002 Esiintymistaito 2 op     
XPUH0003 Ryhmäviestintä 2 op     
XPUH0005 Vuorovaikutus- ja haastattelutaidot 2 op