Oppaan YTK - China: Domestic, Global and Arctic Trajectories (30 ECTS), 2018-19 tiedotTeksti Opetus Tentit Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Laajenna Perusopinnot
Laajenna Aineopinnot
Laajenna Syventävät opinnot