Oppaan YTK - Kansainvälinen oikeus 18-19, 2018-19 tiedotTeksti Opetus Tentit Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Pienennä Perusopinnot
Tunnistelaskeva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkölaskeva Toiminnot
TKVO0104 Kansainvälisen oikeuden perusteet 12 op  Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Oikeustieteiden tiedekunta Hae opetus 
TKVO0104D Kansainvälisen oikeuden perusteet, D-osa 4 op  Oikeustieteiden tiedekunta  
Laajenna Aineopinnot