Teksti Opetus Tentit Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Tunnistelaskeva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkölaskeva Toiminnot
TSIV0015 Harjoittelu 5-10 op  Yhteiskuntatieteiden tiedekunta