Oppaan TTK - Kuvataidekasvatus, 2018-19 tiedotTeksti Opetus Tentit Tutkintorakenteet Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Laajenna Yleisopinnot
Laajenna Perusopinnot
Laajenna Aineopinnot
Pienennä Syventävät opinnot
Tunnistelaskeva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkölaskeva Toiminnot
UKUV1600 Kuvataidekasvatuksen syventävät opinnot 85 op  Taiteiden tiedekunta  
LKAS3113 Lapsen oikeudet ja asema moniammatillisissa verkostoissa 5 op     
UKUV0118 Mediataide, pelillisyys ja ohjelmointi 3 op     
UKUV0120 Taidemuseo- ja näyttelypedagogiikka 5 op     
UKUV0121 Taidekasvatuksen syventävä taideproduktio 6 op     
UKUV0122 Projektin organisointi ja hallinta 2 op     
UKUV0127 Arkkitehtuuri- ja muotoilupedagogiikka 4 op     
UKUV0155 Taidekasvatuksen traditio ja paradigmat 3 op     
UKUV0604 Taidekasvatuksen syventävä kirjallisuus 3 op     
UKUV0611 Pro gradu -seminaari ja tutkielma 40 op     
UKUV0614 Valinnainen tutkimuskurssi I 3 op     
UKUV0615 Valinnainen tutkimuskurssi II 3 op     
UKUV0629 Kuvataidekasvatuksen metodikurssi 3 op    Hae opetus 
UKUV0635 Kuvataidekasvatuksen yhteisöprojekti 6 op     
UVER0111 Esinekulttuuri Suomessa - esineitä ajassa ja arjessa 3 op     
UYLE0347 Johdatus pohjoiseen ja saamen taiteeseen 3 op     
Laajenna Kieliopinnot
Laajenna Opettajan monialaiset opinnot