Oppaan TTK - Kuvataidekasvatus, 2018-19 tiedotTeksti Opetus Tentit Tutkintorakenteet Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Laajenna Yleisopinnot
Pienennä Perusopinnot
Tunnistelaskeva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkölaskeva Toiminnot
TKAS1000 Kuvataideopettajan pedagogiset perusopinnot 25 op / 15 ov  Kasvatustieteiden tiedekunta  
KERI0210 Erityispedagogiikan peruskurssi 5 op / 3 ov    Hae opetus 
KERI0210-1 Luennot 2 op     
KERI0210-2 Raportit 1 op / 0.5 ov     
KERI0210-3 Kirjallisuus 2 op / 2 ov     
KKAS1112 Kasvatus- ja kehityspsykologia 5 op     
KKAS1112-1 Kasvatus- ja kehityspsykologia: Luennot 2 op     
KKAS1112-2 Kasvatus- ja kehityspsykologia: Kirjallisuustentti/-essee 1-5 op     
KKAS1116 Oppimisen ja opetuksen suunnittelu 5 op     
UKUV0532 Kuvataideopetus I 3 op     
UKUV0533 Opetusharjoittelu I 3 op     
UKUV0534 Kuvataideopetus II 4 op    Hae opetus 
UKUV0535 Opetusharjoittelu II 3 op     
UKUV1100 Kuvataidekasvatuksen perusopinnot 25 op / 15 ov  Taiteiden tiedekunta  
UKUV0123 Taide- ja ympäristöpedagogiikka 4 op     
UKUV0124 Kuvataidekasvatus nyt 3 op     
UKUV0210 Värioppi 3 op    Hae opetus 
UTAK0102 Johdatus taiteelliseen ajatteluun ja pajatyöskentelyyn 4 op     
UTAK0116 Havaintopiirustus 4 op    Hae opetus 
UTAK0117 Maalaus 4 op    Hae opetus 
UYLE0301 Johdatus visuaaliseen analyysiin 3 op    Hae opetus 
UYLE0300 Taidehistorian perusopinnot, sivuaine 25 op  Taiteiden tiedekunta  
UYLE0301 Johdatus visuaaliseen analyysiin 3 op    Hae opetus 
UYLE0302 Ekskursio Suomen taiteeseen 2 op     
UYLE0305 Moderni ja nykytaide 5 op     
UYLE0327 Moderni muotoilu ja arkkitehtuuri 4 op     
UYLE0343 Esihistoria, antiikin ja keskiajan taide 4 op    Hae opetus 
UYLE0344 Uuden ajan taide 4 op    Hae opetus 
UYLE0347 Johdatus pohjoiseen ja saamen taiteeseen 3 op     
UYTY1100 Community Art and Environment Studies 25 op / 15 ov  Taiteiden tiedekunta  
MAAD1102 Introduction to Arctic Cultures 5 op     
UKUL1108 Pohjoinen kulttuurihistoria 4 op     
UKUL1212 Ala- ja vastakulttuurit 3 op     
UKUL1219 Pohjoiset kulttuurit 3 op     
UYTY0106 Space, Time, Place Workshop 3 op     
UYTY0107 Introduction to Community, Art and Environment Studies 4 op    Hae opetus 
UYTY0108 Community, Art and Environment Project 6 op     
UYTY0115 Art and Environment Design 2 op     
UYTY0116 Socially-engaged Art 2 op     
UYTY0123 Vapaavalintainen tiedonalapohjainen opinto 1 op     
UYTY0201 Fire Sculpture Workshop 2 op     
UYTY0202 Winter Art in Community 2 op     
UYTY0206 Environmental Art Workshop 2 op     
UYTY0211 Art in the Built Environment 2 op    Hae opetus 
UYTY0212 Soveltava työpaja 2 op     
VAIK0001 Vaikuttaminen yliopistoyhteisössä 2-10 op  Yhteiskuntatieteiden tiedekunta  
Laajenna Aineopinnot
Laajenna Syventävät opinnot
Laajenna Kieliopinnot
Laajenna Opettajan monialaiset opinnot