Oppaan TTK - Kuvataidekasvatus, 2018-19 tiedotTeksti Opetus Tentit Tutkintorakenteet Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Laajenna Yleisopinnot
Laajenna Perusopinnot
Laajenna Aineopinnot
Laajenna Syventävät opinnot
Laajenna Kieliopinnot
Pienennä Opettajan monialaiset opinnot
Tunnistelaskeva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkölaskeva Toiminnot
LAPE0000 Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot 60 op / 35 ov  Kasvatustieteiden tiedekunta  
LAPE0011 Monialaisten opintojen perusteet 4 op     
LAPE0311 Elämänkatsomustieto 2 op    Hae opetus 
LAPE0401 Historian ja yhteiskuntaopin didaktiikka 4 op / 2 ov     
LAPE0501 Kuvataide 5 op / 3 ov    Hae opetus 
LAPE0601 Liikunta 5 op / 3 ov     
LAPE0601-1 Liikunta: harjoitukset , kevät 1. vuosikurssi 2 op     
LAPE0601-2 Liikunta: harjoitukset syksy + lopputyö 2. vuosikurssi 3 op     
LAPE0721 Matematiikkakuvan kehittäminen 4 op     
LAPE0721-1 Matematiikkakuvan kehittäminen: tentti 2 op     
LAPE0721-2 Matematiikkakuvan kehittäminen: portfolio 2 op     
LAPE0722 Matemaattisen ajattelun kehittyminen 3 op     
LAPE0722-1 Matemaattisen ajattelun kehittyminen: tentti 1 op     
LAPE0722-2 Matemaattisen ajattelun kehittyminen: kurssitehtävät 1 op     
LAPE0722-3 Matemaattisen ajattelun kehittyminen: harjoitukset 1 op     
LAPE0811 Musiikin alkupolku; Musiikin opettamisen perusteita 2 op     
LAPE0811-1 Musiikin opettamisen perusteita 0.5 op     
LAPE0811-2 Musiikin alkupolun piano 0.5 op     
LAPE0811-3 Musiikin alkupolun harjoitukset 1 op     
LAPE0822 Musiikin keskipolku; Musiikillisen osaamisen syventämistä ja laajentamista 2 op     
LAPE0822-1 Musiikillisen osaamisen syventämistä ja laajentamista 0.5 op     
LAPE0822-2 Musiikin keskipolun piano 0.5 op     
LAPE0822-3 Musiikin keskipolun harjoitukset 1 op     
LAPE0823 Musiikin yläpolku; Opetussuunnitelma eläväksi 1 op     
LAPE1113 Uskonto 2 op    Hae opetus 
LAPE1204 Maantieto ja biologia 3 op / 2 ov     
LAPE1204-1 Maantieto ja biologia: tentti 1.5 op     
LAPE1204-2 Maantieto ja biologia: harjoitukset 1.5 op     
LAPE1211 Luonnontieteen oppimisen ja opettamisen perusteet 2 op     
LAPE1211-1 Luonnontieteen oppimisen ja opettamisen perusteet: tentti 1 op     
LAPE1211-2 Luonnontieteen oppimisen ja opettamisen perusteet: kurssitehtävät 0.5 op     
LAPE1211-3 Luonnontieteen oppimisen ja opettamisen perusteet: harjoitukset 0.5 op     
LAPE1411 Fysiikka-kemia 3 op     
LAPE1411-1 Fysiikka ja kemia: tentti 1 op     
LAPE1411-2 Fysiikka ja kemia: kurssitehtävät 1 op     
LAPE1411-3 Fysiikka ja kemia: harjoitukset 1 op     
LAPE1512 Äidinkieli ja kirjallisuus 7 op     
LAPE1512-1 Äidinkieli ja kirjallisuus: tentti 2 op     
LAPE1512-2 Äidinkieli ja kirjallisuus: harjoitukset 5 op     
LAPE1622 Vieraiden kielten didaktiikka 4 op     
LAPE1920 Monimateriaalinen käsityö 6 op     
LAPE1920-1 Keksivä ja kokeileva käsityö 2 op     
LAPE1920-2 Käsityön oppimisympäristöt ja työtavat 2 op     
LAPE1920-3 Käsityöprosessi, dokumentointi ja arviointi 2 op     
LAPE2101 Ohjattu pedagoginen harjoittelu 3 op