Oppaan Tutkijakoulu - Kulttuurilähtöinen palvelumuotoilu tohtoriohjelma, 2018-19 tiedotTeksti Opetus Tentit Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Tunnistelaskeva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkölaskeva Toiminnot
TUKO1211 Advanced service design project 5 op  Tutkijakoulu Hae opetus 
TUKO1212 Practice-based research and theories of action 5 op  Tutkijakoulu  
TUKO1223 Theoretical foundations of service design 5 op  Tutkijakoulu Hae opetus