Oppaan KTK - Inklusiivisen kasvatuksen maisteritutkinto 20-21, 2020-21 tiedotTeksti Opetus Tentit Tutkintorakenteet Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Laajenna Yleisopinnot
Pienennä Perusopinnot
Tunnistelaskeva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkölaskeva Toiminnot
INKL1000 Inklusiivinen kasvatus 25 op  Kasvatustieteiden tiedekunta  
KAPS0114 Ihmisen vahvuuksien tukeminen - näkökulmia positiiviseen psykologiaan 5 op     
KAPS0114-1 Ihmisen vahvuuksien tukeminen: Luennot 2 op     
KAPS0114-2 Ihmisen vahvuuksien tukeminen: Kirjallisuus 3 op     
LKAS2112 Inklusiivisen kasvatuksen päätösseminaari 5 op     
XNTU1517 Koulutuksen sukupuolistavat käytännöt 3-5 op     
KERI0210 Erityispedagogiikan peruskurssi 5 op / 3 ov  Kasvatustieteiden tiedekunta  
KERI0210-1 Luennot 2 op     
KERI0210-2 Raportit 1 op / 0.5 ov     
KERI0210-3 Kirjallisuus 2 op / 2 ov     
Laajenna Aineopinnot
Laajenna Syventävät opinnot