Oppaan KTK - Media Education 20-21, 2020-21 tiedotTeksti Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Laajenna Yleisopinnot
Laajenna Perusopinnot
Laajenna Aineopinnot
Laajenna Syventävät opinnot
Pienennä Kieliopinnot
Tunnistelaskeva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkölaskeva Toiminnot
KENG0001 English Reading for Academic Purposes (CEFR B2-C1) 2-3 op  Kielikeskus  
KENG0002 English Oral Communication for Academic Purposes (CEFR B2-C1) 2-3 op  Kielikeskus  
KENG0005 Academic Writing (CEFR B2) 5 op  Kielikeskus  
KRUO0010 Ruotsin kirjallinen taito (CEFR B1) 1-2 op  Kielikeskus  
KRUO0011 Ruotsin suullinen taito (CEFR B1) 2 op  Kielikeskus  
KSUO0001 Tieteellisen kirjoittamisen perusteet 2 op  Kielikeskus  
XPUH0000 Puheviestintä 2 op  Kielikeskus  
XPUH0001 Puheviestintä 2 op     
XPUH0002 Esiintymistaito 2 op     
XPUH0003 Vuorovaikutus ryhmissä 2 op     
XPUH0005 Vuorovaikutus- ja haastattelutaidot 2 op