Oppaan YTK - Politiikkatieteet 21-22, 2021-22 tiedot



Teksti Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Laajenna Yleisopinnot
Pienennä Perusopinnot
Tunnistelaskeva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkölaskeva Toiminnot
ayKATA0200 Akateemiset työelämätaidot 2 op  Avoin yliopisto  
SOPT1100 Politiikkatieteiden ja sosiologian perusopinnot 25 op  Yhteiskuntatieteiden tiedekunta  
SOPT0001 Johdatus valtio-oppiin 5 op     
SOPT0002 Introduction to International Relations 5 op     
SOPT0003 Yhteiskuntatutkimus 5 op     
SOPT0004 Yhteiskuntateoria 5 op     
SOPT1101 Johdatus sosiologiaan 5 op     
VAIK0001 Vaikuttaminen yliopistoyhteisössä 2-10 op  Yhteiskuntatieteiden tiedekunta  
Laajenna Aineopinnot
Laajenna Syventävät opinnot
Laajenna Kieliopinnot