Oppaan OTK - Oikeusnotaari 17-18, 2017-18 tiedotTeksti Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Oikeusnotaarin tutkintorakenteet ja opintojaksot kuvauksineen

• uusille opiskelijoille, jotka ovat aloittaneet 1.8.2014 jälkeen
• vanhoille opiskelijoille, jotka ovat aloittaneet ennen 1.8.2014

löytyvät Tutkintorakenteet välilehdeltä.

Oikeusnotaarin tutkinto koostuu seuraavasti (1.8.2014 alkaen):Perusopinnot 25 opintopistettä
Kieli- ja viestintäopinnot 15 opintopistettä
Aineopinnot 95 opintopistettä
Valinnaiset opinnot 30 opintopistettä
Notaaritutkielmaopinnot 15 opintopistettä

Yhteensä 180 opintopistettä

ONPOOL opinnot ovat pakollisia pooliopintoja ja tarkoitettu vain 1.8.2014 jälkeen aloittaneille. ONVAL-koodilla olevat notaaritutkinnon valinnaisia opintoja voivat suorittaa myös ennen 1.8.2014 aloittaneet opiskelijat.

Oikeusnotaarin tutkinto etenee periodimaisesti siten, että kunkin poolin opetus järjestetään kerran vuodessa. Lukukausi jakautuu noin 6-7 viikon jaksoihin, joina aikoina pooli järjestää opetuksen. Opinnot koostuvat kontaktiopetuksesta, opiskelijan itsenäisestä työskentelystä sekä tentistä tai muusta suorituksesta. Opiskelu- ja suoritusmuodot voivat vaihdella pooleittain, keskeistä on kuitenkin ajatus vähitellen syvenevästä oppimisesta.