Oppaan OTK - Oikeustieteen maisteri 17-18, 2017-18 tiedotTeksti Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Oikeustieteen maisterin tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä (op). Oikeustieteen maisterin tutkinto koostuu
kieliopinnoista, aineopinnoista ja syventävistä opinnoista sekä täydentävistä/valinnaisista opinnoista.